Ahlussunnah Wal Jamaah Research Group - Menjawab Fahaman Wahabi dan Syi'ah

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Kemuliaan Ilmu Tashowwuf Dan Kaum Sufi Dalam Pandangan Ulama

On Saturday, February 15th, 2014 By

Dakwah            Ketika Kita melihat bagaimana Akidah yang diyakini oleh para Ahli tashowwuf (Sufi) didalam kehidupan mereka ,tentu Kita akan berfikiran bahwa mereka adalah orang-orang...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Pengertian Tasybih dan Tajsim Menurut Ahlussunnah Bhg 1

On Thursday, February 13th, 2014 By

Menjawab WahabiRumusan bahasa : Ma’na kulli : Pemahaman makna secara umumnya Al-Qadr al-Musytarak : Kadar perkongsian Al-Isytirak fil Ma’na : Perkongsian di dalam pemahaman maknanya Kaifiyyah : Visualisasi (tata cara)...

sufi

Hukum ar-Raqsh (Tarian) Menurut Ulama Empat Madzhab dan Jawapan buat Asrie Sobrie

On Wednesday, February 5th, 2014 By

Menjawab WahabiMadzhab Syafi’iyyah. Menurut para ulama Syafi’iyyah hokum Tarian adalah Mubah menurut pendapat yang mu’tamad, kecuali jika ada tarian goyangan patah-patahnya seperti yang dilakukan para bencong (laki-laki yang berpura-pura jadi...

sufi

Mendengar Nyanyian (as-Sima’) dan Tarian (ar-Raqsh) Dalam Pandangan Imam al-Ghazali

On Tuesday, February 4th, 2014 By

Menjawab WahabiSebelum kami membahas hukum dari apa yang menjadi pembahasan kali ini yaitu menari ketika berdzikir atau dalam istilah Bahasa disebut ar-Raqsh ‘inda dzikr, maka ada baiknya kita ketahui terlebih...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Jawapan Balas Atas Bantahan Al-Jaizy Terhadap Artikel Qunut Ustaz Ma’ruf

On Tuesday, January 28th, 2014 By

Menjawab WahabiMenanggapi bantahan dari saudara Hasan al-Jaizy tentang artikel ilmiyyah ustadz Ma’ruf Khazin yang dinilainya tidak ilmiyyah secara bathiniyyahnya. Karena didapati ustadz Ma’ruf tidak menampilkan redaksi dari al-Hafidz Ibnu Hajar...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Usaha Pembunuhan Kaum Hanabilah Yang Mujaasimah dan Ketasawwufan Ulama Hanabilah Yang Haq

On Monday, January 27th, 2014 By

Menjawab Wahabi      Pada artikel sebelumnya, kami telah memaparkan fakta sejarah peristiwa-peristiwa fitnah yang dimunculkan sekelompok Mujassimah yang menisbatkan diri sebagai pengikut madzhab imam Ahmad bin Hanbal. Kami hanya...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Keutamaan dan Pentingnya Ilmu Tasawwuf Dalam Kehidupan

On Sunday, January 26th, 2014 By

Dakwah            Ilmu Tashowwuf merupakan azas utama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mencari pendekatan yag lebih kepada Allah s.w.t ,karena hanya denganyalah...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Fitnah-Fitnah Ulama Hanabilah Yang Mujassimah Terhadap Ulama Ahlu Sunnah dan Kaum Awam Muslimin

On Friday, January 24th, 2014 By

Menjawab WahabiSemoga Allah Ta’ala merahmati imam Ahmad bin Hanbal dan menghinakan kaum Mujassimah yang mengaku-ngaku dan menisbatkan diri mereka sebagai pengikut madzhab imam Ahmad bin Hanbal, padahal hakekatnya justru mereka...

qunut

Jawaban Atas Tuduhan Dlaif dan Bid’ah Qunut Salat Subuh

On Tuesday, January 21st, 2014 By

Menjawab WahabiArtikel sebelum ini iaitu kami telah menjawab penulis blog yang menulis tentang qunut subuh dibawah artikel bertajuk “Kesunnahan Qunut Subuh Secara Terus Menerus: Jawapan Buat Abul Jauzaa“. Kami menambah...

asyariyah

Imam Abul Hasan Al-Asy’ari dan Asy’ariyyah

On Saturday, January 18th, 2014 By

Menjawab Wahabi  Nasab keturunan imam Abul Hasan al-Asy’ari.   Beliau adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu  burdah bin...