Ahlussunnah Wal Jamaah Research Group - Menjawab Fahaman Wahabi dan Syi'ah

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Takhrij Hadith Nabi SAW Menjelirkan Lidah Kepada Hasan r.a : Menjawab Artikel Rozaimi Bhg 3

On Tuesday, September 2nd, 2014 By

Menjawab WahabiHadits Nabi menjelirkan lidah telah dinilai hasan oleh al Hafidz al Iraqi dan dinilai sahih oleh al Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Cukup kedua ulama ini menjadi pegangan kami...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Menjawab Isu Berkabung dan Momen of Slince

On Saturday, August 30th, 2014 By

Menjawab WahabiPuak wahabi – salafi memang keberadaanya selalu membawa kerusuhan dan perselisihan paham terhadap mayoritas umat Islam di belahan dunia, sering kali mereka mengkritik, membid’ahkan atau bahkan mensyirikkan amalan-amalan kaum...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Takhrij Hadith Nabi SAW Menjelirkan Lidah Kepada Hasan r.a : Menjawab Artikel Rozaimi Bhg 2

On Thursday, August 28th, 2014 By

Menjawab WahabiSedikit saya akan menjelaskan takhrij hadits Nabi menjilirkan lidahnya kepada Hasan / Husain yang dijelaskan oleh al-Katibiy dan Rozaimi antara isu riwayat yang muttasil dan riwayat yang mursal yang...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Takhrij Hadith Nabi SAW Menjelirkan Lidah Kepada Hasan r.a : Menjawab Artikel Rozaimi

On Tuesday, August 26th, 2014 By

Menjawab WahabiBidang jarh wa ta’dil dalam suatu periwayatan hadits, adalah suatu ilmu tinggi yang memerlukan pembelajaran, pengalaman dan pengkajian yang dalam dan luas. Kerana ilmu ini begitu luas kajiannya dan...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Memperingati Hari Kemerdekaan Menurut Persepktif Islam

On Saturday, August 23rd, 2014 By

Menjawab WahabiSetelah Eropah menemukan masa kebangkitannya, beberapa negara Eropah berekspansi untuk menjajah negara lain, termasuk ke negara-negara yang dahulunya menjadi negara berjayanya masa keemasan Abbasiyah. Penjajahan dari negara Eropah ini...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Kontroversi Pemikiran Ibnul Arobi

On Wednesday, August 20th, 2014 By

Menjawab WahabiMembahas tentang Ibnu ‘Arabi dan kontroversinya tentu sangat menarik, karena memang para ulama memiliki pandangan yang berbeza-beza atas tokoh yang satu ini. Satu kitab mungil bertajuk “Tanbiat Al-Ghabiy Bi...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Hukum Mengucapkan Madad Ya Rasulallah : Pencerahan Buat Abu Anas Madani

On Sunday, August 17th, 2014 By

Menjawab WahabiArtikel pada kali ini kami merespon terhadap status facebook Abu Anas Madani yang boleh dikira sebagai berbahaya kepada masyarakat kerana boleh menjerumuskan kepada budaya takfir mentakfir, kami mengharapkan supaya...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Menjawab Syubhat Syiah dan Wahabi Tentang Ayat Tahthir Bhg 1

On Tuesday, July 8th, 2014 By

Menjawab Syiah, Menjawab WahabiArtikel kali ini akan menjawab secara ilmiyyah terhadap dua syubhat syi’ah dan wahabi berkenaan ayat Taththir (penyucian) yang dimaksudkan dalam surat al-Ahzab : 33   إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Berpuasa Atau Berbuka Ketika Bepergian dan Hendak Berperang

On Wednesday, July 2nd, 2014 By

Menjawab WahabiMenanggapi tulisan Dr Maza tentang Nabi dan sahabat tidak berpuasa ketika berperang. Kesimpulan Dr Maza dalam tulisannya itu adalah :   - Ia atau penanya menuduh ada kalangan penceramah...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Pemikiran dan Akidah Ibn Taimiyah Yang Dinilai Menyimpang Oleh Ulama

On Tuesday, July 1st, 2014 By

Menjawab WahabiSetelah kami jelaskan ucapan para ulama besar Ahlus sunnah yang membantah dan mentahdzir Ibnu Taimiyyah disebabkan fatwa-fatwanya yang dinilai banyak melanggar ijma’ ulama dan beberapa akidah yang mengarah kepada...