Ahlussunnah Wal Jamaah Research Group - Menjawab Fahaman Wahabi dan Syi'ah

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Menjawab Tuduhan Syirik Solat di Kuburan Bhg III : Sudut Usul Fiqh

On Sunday, December 14th, 2014 By

Menjawab WahabiKali ini saya akan membahas dari segi ilmu Ushul Fiqihnya yaitu berkaitan pada illat / sebab pelaknatannya yang ada pada hadits berikut :   لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Menjawab Tuduhan Syirik Solat di Kuburan Bhg II : Sudut Ilmu Alat

On Sunday, December 14th, 2014 By

Menjawab WahabiSebelumnya saya sudah membahas persoalan hadits tersebut dan juga maknanya, namun karena kawan-kawan salafi wahhabi belum juga bisa memaknai hadits tersbut dengan makna yang shahih dan benar, maka Kali...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Menjawab Tuduhan Syirik Solat di Kuburan Bhg I

On Sunday, December 14th, 2014 By

Menjawab Wahabi(Tentang hadits : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   “Semoga  Allah  melaknat Yahudi dan Nashoro yang telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid “ )...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Keagungan Kitab Ihya’ Ulumuddin

On Sunday, November 9th, 2014 By

Menjawab WahabiSiapakah yang tidak mengenal kitab Ihya Ulumuddin karya imam al-Ghazali ? namanya sahaja sudah tidak asing di telinga kaum muslimin, dan dibaca umat muslim dengan panduan para ulama di...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Tradisi Asyura atau Sepuluh Muharram

On Monday, October 27th, 2014 By

Menjawab WahabiSOAL: Setiap hari Asyura atau tanggal sepuluh Muharram, umat Islam banyak melakukan tradisi Islami yang baik. Apakah hal tersebut ada keterangannya dalam kitab para ulama yang mu’tabar dan diakui?...

doa awal dan akhir

Dalil Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun

On Sunday, October 26th, 2014 By

Menjawab WahabiSOAL: “Apakah doa akhir tahun dan awal tahun ada dalilnya? JAWAB: “Ya jelas ada dalilnya. Masakan doa tidak ada dalilnya. Di dalam al-Qur’an Allah subhanahu wata’ala berfirman: وَقَالَ رَبُّكُمُ...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Kitab-Kitab yang Tidak Kuat Untuk Dijadikan Hujjah (Revisi)*

On Saturday, September 27th, 2014 By

Menjawab WahabiBeberapa kitab di bawah ini yang sering digunakan kaum Mujassimah-Musyabbihah sebagai sandaran hujjahnya, namun sebenarnya tidak patut untuk dijadikan hujjah karena di antaranya ada kedustaan yang dinsibatkan kepada pengarangnya...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Takhrij Hadith Nabi SAW Menjelirkan Lidah Kepada Hasan r.a : Menjawab Artikel Rozaimi Bhg 4

On Tuesday, September 9th, 2014 By

Menjawab WahabiSaya kembali menjawab isu ini secara ringkas saja kerana status hadith ini memang hasan, dan akan terus hasan dikalangan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, hanya sahaja pelajar yang baru belajar...

abu anas tawassul

Hukum Mengucapkan Madad Ya Rasulallah: Pencerahan Kali Kedua Buat Abu Anas Madani (Bhg 2)

On Monday, September 8th, 2014 By

Menjawab WahabiKami akan melanjutkan menjawab hujjah Abu Anas Madani dalam terusan artikel ini. Sudah saya katakan jika Abu Anas menjawab artikel ARG terkait isu al- Madad Ya Rasulallah yang kami...

1476762_10201216862329647_2027166840_n

Hukum Mengucapkan Madad Ya Rasulullah: Pencerahan Kali Kedua Buat Abu Anas Madani (Bhg 1)

On Wednesday, September 3rd, 2014 By

Menjawab WahabiArtikel kami yang bertajuk “ Hukum Mengucapkan Madad Ya Rasulullah: Pencerahan Buat Abu Anas Madani “, telah mendapat jawapan balik dari Abu Anas sendiri di Isu Madad dan Tawassul...