Ahlussunnah Wal Jamaah Research Group - Menjawab Fahaman Wahabi dan Syi'ah

Pengenalan

On Tuesday, August 27th, 2013 By

Menjawab WahabiAssalamualaikum wbt. Kumpulan ini ditubuhkan bagi membincangkan dan mengumpulkan perbahasan secara ilmiah dan beradab, pastinya kumpulan ini akan mengupas sesuatu isu dari sudut pandang Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA)....