About Me

Share Button

Assalamualaikum wbt.

Kumpulan ini ditubuhkan bagi membincangkan dan mengumpulkan perbahasan secara ilmiah dan beradab, pastinya kumpulan ini akan mengupas sesuatu isu dari sudut pandang Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA).

Diharapkan dengan penubuhan kumpulan ini, segala diskusi dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sekalian.

Sekian

Admin
Asy’ari Research Group

Share Button